Kursus til virksomheder

Kurser og uddannelsesforløb tilpasses den enkelte virksomhed og den økonomiske ramme aftales inden opstart.
Der vil være mulighed for samarbejdsaftaler gældende for alle selskaber/afdelinger i koncernen.

Mindfulness

10 ugers Mindfulness træning 1x ugentlig a 45 minutter, (tidspunkt efter aftale).
Holdtræning i virksomheden
Start- og sluttest i form af spørgeskema.

Udbytte:
· Medarbejdere med mere overskud
· Højner arbejdsglæde
· Mindsker fejl
· Mere fokuserede medarbejdere
· Færre sygemeldinger
· Større tilfredshedsfølelse
· Forebygger angst
· Forbygger stress
· Forebygger depression
· Bedre søvn, dalende tinnitus, mere ro

Personlig styrkende udviklingskursus

6 ugers Personlig styrkende udviklingskursus:
6x 2,5 timer incl. to pauser a 10min, baseret på ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Hold, op til 12 deltagere

I dette kursus er der fokus på den enkelte medarbejders værdier og hvordan der skabes sammenhæng til virksomhedens værdisæt.

Udbytte:
· Det udvikler større bevidsthed om egne værdier og sammenhæng med arbejdspladsens værdier.
· Styrker arbejdsglæde og arbejdslyst.
· Mere energifyldte og fokuserede medarbejdere
· Mindre syge medarbejdere

Coaching og / eller individuel terapeutisk samtaleforløb

ca. 1 – 1¼ time pr. session

Behandling af:
· Angst/usikkerhed/nervøsitet
· Stress
· Depression
· Overforbrug af Alkohol/stof/medicin/spil