Kursus til private

Mindfulness

Tirsdage kl. 17.00 til 18.00, ca 45 – 60  minutters mindfulness

Onsdage kl 9.00 til 10.00, ca 45 – 60 minutters mindfulness

Det eneste du skal er at møde op, sidde og tage imod, være åben og villig til at være nysgerrig på dig.
Giv dig selv et frirum hvor du har mulighed for at udvikle:
– stærkere psyke, bedre søvn, medfølelse, selvtillid, velvære, overskud

og reducere:
– angst, stress, smerter, fejl.

Pris kr. 120,- pr gang.
Klippekort 10 gange for kr. 910,-

Der er max 6 pladser

Terapeutisk selvudvikling

Lev dit liv som du helst vil !

Tirsdage kl 19.00 til 21.15 eller
torsdage kl 17.15 til 19.30.
Der er løbende opstart på hold, når der er nok tilmeldte

Målet med kurset er at udvikle psykologisk flexibilitet, så du er i stand til at skabe et indholdrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv !
Kurset forløber over 6 sessioner/6 uger.
Du kan tilmelde dig hold:

Der er i kurset 6 temaer og der vil imellem hver session være lidt hjemmearbejde.

Temaerne er:

  1. Kontakt med nuet
  2. Defusion/adskillelse
  3. Villighed/accept
  4. Værdier
  5. Det observerende selv
  6. Engageret handling

Hver session vil indeholde:
Mindfulness øvelse, Intro af tema, Kropslig øvelse, Hjemmearbejde

Pris kr. 1.200,-

Der er max 7 pladser

Kursus til virksomheder

Kurser og uddannelsesforløb tilpasses den enkelte virksomhed og den økonomiske ramme aftales inden opstart.
Der vil være mulighed for samarbejdsaftaler gældende for alle selskaber/afdelinger i koncernen.

Mindfulness

10 ugers Mindfulness træning 1x ugentlig a 45 minutter, (tidspunkt efter aftale).
Holdtræning i virksomheden
Start- og sluttest i form af spørgeskema.

Udbytte:
· Medarbejdere med mere overskud
· Højner arbejdsglæde
· Mindsker fejl
· Mere fokuserede medarbejdere
· Færre sygemeldinger
· Større tilfredshedsfølelse
· Forebygger angst
· Forbygger stress
· Forebygger depression
· Bedre søvn, dalende tinnitus, mere ro

Personlig styrkende udviklingskursus

6 ugers Personlig styrkende udviklingskursus:
6x 2,5 timer incl. to pauser a 10min, baseret på ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Hold, op til 12 deltagere

I dette kursus er der fokus på den enkelte medarbejders værdier og hvordan der skabes sammenhæng til virksomhedens værdisæt.

Udbytte:
· Det udvikler større bevidsthed om egne værdier og sammenhæng med arbejdspladsens værdier.
· Styrker arbejdsglæde og arbejdslyst.
· Mere energifyldte og fokuserede medarbejdere
· Mindre syge medarbejdere

Coaching og / eller individuel terapeutisk samtaleforløb

ca. 1 – 1¼ time pr. session

Behandling af:
· Angst/usikkerhed/nervøsitet
· Stress
· Depression
· Overforbrug af Alkohol/stof/medicin/spil