Konflikter i familierelationerne kunne rejse disse spørgsmål : 

– Hvorfor hører mine børn ikke efter hvad jeg siger ?

– Hvorfor forstår de voksne mig ikke ?

– Min mor og far forstår mig ikke ?

– Hvorfor er det så svært at sige nej ?

– Vores barn vil ikke spise eller ikke sove !

– Vores barn bliver mobbet !

– Hvordan støtter vi vores barn i de valg det bliver udsat for ?

 

 

Andre temaer kunne være:

Adoption

Skilsmisse og sorg i familien

Sammenbragt familie – dine,mine,vores børn

Angste børn

Teenager

Børn og  mad

Skoleværing

ADHD