En behandlingform bestående af samtaler

Psykoterapi består i, at jeg som psykoterapeut ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe psykiske udfordringer.

Ved hjælp af psykoterapi kan du opnå indsigt i dine tanke- og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanker/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i

angstdepressionkrise, PTSD, spiseforstyrrelser, alkoholmisbrug, OCD  etc.

Med psykoterapi forstår man oftest noget, der retter sig mod dyberegående forandringer i personen.