Sandplayterapi foregår i et rum med to sandkasser, en med tørt sand og en med vådt sand.

Der er hylder med små symboler og figurer, der repræsenterer en symbolrigdom så både det indre og ydre liv kan symboliseres.

Ved at arbejde med symbolfigurerne i sand etableres et terapeutisk rum, hvor følelsesmæssige erfaringer, som er svære at fortælle om, nænsomt kan synliggøres og bearbejdes.

Billedsproget åbner for følelsesmæssige udtryk, som det talte sprog ikke indeholder i sig selv. Vores sprog er meget rigt og nuanceret, når det handler om at beskrive objekter og funktioner, men mangelfuldt og fattigt, når vi skal beskrive og udtrykke følelser og sindstilstande.

Metoden anvendes i dag i familiebehandling, skolepsykologisk rådgivning og på børnepsykiatriske afdelinger, samt hos privat praktiserende psykologer og psykoterapeuter. Sandplayterapeut uddannelsen udbydes foreløbig i Danmark, Chile og Finland.

Sandplay egener sig særlig godt til:

Børn og voksne

Adopterede

Børn med med tilknytningsvanskeligheder / tilknytningsforstyrelser

Børn og voksne der er traumatiserede

Familier

Par